logo

ARTýden = 7 dní s uměním

Letošní 12. ročník

20.–26. května 2024
Výzva: SDÍLEJTE SVÁ VIDEA!

Tančíte, zpíváte, hrajete, malujete nebo jinak tvoříte? Připravujete kulturní akci? Nechte ostatní nahlédnout do své umělecké kuchyně! Podělte se o zážitky, nápady, zkušenosti – zaznamenejte proces tvorby i výslednou akci! Videa pošlete, my je zde pro ostatní zveřejníme.

Ze života Bedřicha Smetany

Komponovaný hudebně-taneční pořad pro žáky ZŠ, který dětem zábavnou a interaktivní formou přiblíží důležité životní a tvůrčí momenty Bedřicha Smetany a připomene výročí 200 let od narození tohoto významného hudebního skladatele.

Pořadem nás provedou Dominika Prokopová (divadelní lektorka, absolventka Masarykovy univerzity v Brně a katedry výchovné dramatiky na DAMU v Praze) a Filip Martinka (klavírista, posluchač Hudební fakulty AMU v Praze).

ZADÁNO PRO ŠKOLY
📅20. 5. 🏨v sále Hlaholu, Masarykovo nábř. 16, 110 00 Praha 1, ⌚od 9:00 a od 10:30 hod.

▶ Přehrát záznam, Fotografie

Ptačí hudba aneb jaro v hlavě skladatele

V rámci ARTýdne 2023 uspořádal NIPOS ve čtvrtek 25. května dva interaktivní koncerty v sále pražského Hlaholu – pro žáky I. stupně od 9:00 hod, pro žáky II. stupně od 10:30 hod .

Program měl název Ptačí hudba aneb jaro v hlavě skladatele a děti se na něm dozvěděly, jak se Antonínu Dvoříkovi podařilo zapsat ptačí melodie do jeho hudby, a společně s hudebníky objevily další zvířecí havěť, která hudebníkům občas komplikuje život. Houslista Kristián Mráček dětem pověděl, proč vaří mouchy a proč se mu nedaří z pódia vyhnat kobylky a šneky, klavírista Egli Prifti zase prozradil, na co mají hudebníci motýla. Na koncertě plném jarní havěti nebyly děti jen pasivními posluchyči, ale samy se podílely na podobě pořadu. Moderovala a zpívala: Klára Boudalová, autorka hudebně-vzdělávací metody Valentiana.

Lampion školám – Umělecké vzdělávání a jeho hodnoty v základním školství

Sympozium pro ředitele a pedagogy ZŠ na téma: Možnosti umělecké (především dramatické) výchovy ve výuce ZŠ a její benefity na rozvoj osobnosti dítěte / Konkrétní nabídka užší spolupráce Divadla Lampion se ZŠ Kladno.

Pořádá Divadlo Lampion ve spolupráci s oddělením školství Magistrátu města Kladna a NIPOS.

📅23. 5. 🏨v Divadle Lampion, Nám. Starosty Pavla 4, 272 01 Kladno 1, ⌚od 8:30 do 16:00 hod.


Pozvánka

▶ Přehrát záznamy, Fotografie

Partnerství

Partnerem ARTýdne se stalo ZUŠ Open – celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, jehož hlavním cílem je: zviditelnit systém ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. Nabízí pestrou paletu unikátních programů s podporou aktivních umělců a kulturních institucí; prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. Více na: www.zusopen.cz

logo: ZUŠ Open

Milujeme umění

ARTýden
 • zpíváte?
 • tančíte?
 • hrajete (si)?
 • tvoříte?
 • malujete, kreslíte?
 • fotíte či filmujete?

20 ----- 26 / 5 / 2024

ARTýden
Srdce
Pořádáte
 • představení / koncerty
 • výstavy / promítání
 • kurzy / semináře
 • festivaly
 • dny otevřených dveří
 • performance uvnitř či venku
 • v týdnu 20.–26. května 2024?
Přidejte se k nám!

Umění žije!

Po přihlášení bude Vaše akce zveřejněna na interaktivní mapě. Touto cestou bychom Vás rádi podpořili a pomohli s propagací akce za účelem zvýšení počtu aktérů či diváků.

Zahájení TUVATu - moderátor Jiří Lössl a tvář Týdne Sabina Laurinová

Další formou propagace registrovaných účastníků jsou propagační materiály (plakáty, letáky, pohlednice, samolepky), které jsou distribuovány prostřednictvím kontaktů NIPOS do knihoven, muzeí, galerií, divadel a dalšími cestami. Snažíme se rovněž o propagaci projektu v médiích; v minulých letech se podařilo představit Týden v Českém rozhlase na stanicích Regina a Vltava, v Radiu Proglas, dále v televizních pořadech (Snídaně s Novou a Sama doma). Informace o akcích jsou umístěny také na webu Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, Asociace muzeí a galerií, Svazu měst a obcí atd.

Zahájení TUVATu - moderátor Jiří Lössl a tvář Týdne Sabina Laurinová
Vizuál projektu

Buďte vidět!

Dokumentujte, točte a posílejte videa své činnosti! Fotografie a videa z příprav akce i její závěrečné prezentace zveřejníme v rubrice Představujeme, vybrané oceníme.

ARTýden - uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Dejte o sobě vědět!

Zaregistrujte se zde

Registrovat – přihlásit – se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci.