logo

31. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Popis
Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka je koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR. I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, CVČ, SVČ, přípravných oddělení koncertních sborů apod. Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházejí postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní. Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení. Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor (ve výjimečném případě více sborů) na celostátní přehlídku, která je již nesoutěžní. Krajská postupová kola se tradičně konají během března a dubna, celostátní přehlídka pak vždy koncem května. https://www.nipos.cz/artama-dea-dsz/ Harmonogram (Koncertní síň Uničov): 27. 5. | 18.30-20.15 | I. přehlídkový blok (6 sborů) 28. 5. | 10.00-11.15 | II. přehlídkový blok (8 sborů) 28. 5. | 14.00-14.30 | koncert hosta přehlídky (dětský sbor Canto Náchod) 28. 5. | 15.00-16.15 | závěrečný koncert všech sborů

Místo konání
Koncertní síň Uničov

Adresa
Haškova 217, Uničov, 78391, Olomoucký kraj

Datum konání
27.5.2022 17:01:00 - 28.5.2022 17:01:00

Web
https://www.nipos.cz/artama-dea-dsz/

Pořadatel akce
Městské kulturní zařízení Uničov a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu)

Kontakt
Michaela Králová

Telefon
221 507 977

Pro správnou funkčnost aplikace je vyžadován zapnutý JavaScript.

K dnešnímu dni je zaregistrováno 248 akcí.

Zpět na mapu aktivit