logo

PRIMACHORI | 32. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Popis
Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka je koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR. I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, CVČ, SVČ, přípravných oddělení koncertních sborů apod. Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházejí postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní. Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení. Na postupových přehlídkách mohou být sbory v soutěžních kategoriích oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem, sbory účastnící se nesoutěžní kategorie nemohou být zařazeny do pásem ani postoupit do celostátního kola, mohou však získat zvláštní ocenění. Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor (ve výjimečném případě více sborů) na celostátní přehlídku, která je již nesoutěžní. Sbory účastníci se III. (nesoutěžní) kategorie nárok na postup nemají. Krajská postupová kola se tradičně konají během března a dubna, celostátní přehlídka pak vždy koncem května. Harmonogram letošní přehlídky najdete zde: https://www.nipos.cz/prihlaska/

Místo konání
Holešov (Zámek Holešov)

Adresa
Nám. F. X. Richtra 190 190, Holešov, 76901, Zlínský kraj

Datum konání
26.5.2023 18:51:00 - 28.5.2023 18:51:00

Web
https://www.nipos.cz/artama-dea-dsz/

Pořadatel akce
NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní středisko Holešov

Kontakt
Michaela Králová

Telefon
728 126 676

Pro správnou funkčnost aplikace je vyžadován zapnutý JavaScript.

K dnešnímu dni je zaregistrováno 311 akcí.

Zpět na mapu aktivit