logo

ARTýden = 7 dní s uměním

Letošní 9. ročník

24.–30. května 2021
Výzva: SDÍLEJTE SVÁ VIDEA!

Věříme, že Vaše umění s Vámi – ve Vás a kolem Vás – žilo i během karantény. Pojďte se o něj podělit s ostatními! Natočte (a možná jste už natočili) krátké video o tom, co prožíváte, vnímáte, vidíte; jak jste v karanténě zpívali, tančili, hráli, malovali či jinak tvořili… a tento svůj osobní „dokument koronavirové doby“ nám pošlete na: kbulinova@nipos-mk.cz Vaše malá-velká poselství zde budeme sdílet pro povzbuzení náš všech... A pokud přeci jen nějakou akci pořádáte, neváhejte ji do ARTýdne přihlásit!

Online seminář – Tvorba a video

Inspirace i praktické rady k tomu, jak vidět, točit, stříhat a sdílet svou tvorbu pomocí videa

Panelová diskuze – Umění a kultura ve škole: Úvahy o vzdělávacích oborech

Diskuze pedagogů, umělců a odborné veřejnosti o budoucnosti uměleckých oborů v perspektivě kurikula a rámcových vzdělávacích programů

Panelová diskuze – RVP ZUV a pedagog: Hodnoty ve výchově

Diskuze k celostátní konferenci tanečních oborů ZUŠ Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění

Pondělí 24. 5.
 • 17:00-18:30 Online seminář – Tvorba a video
Úterý 25. 5.
 • 17:00-18:30 Online seminář – Tvorba a video
Středa 26. 5.
 • 17:00-18:30 Online seminář – Tvorba a video
Čtvrtek 27. 5.
 • 14:00-18:00 Panelová diskuze – Umění a kultura ve škole: Úvahy o vzdělávacích oborech
 • 17:00-18:30 Online seminář – Tvorba a video
Pátek 28. 5.
 • 9:00-12:00 Panelová diskuze – RVP ZUV a pedagog: Hodnoty ve výchově

Milujeme umění

ARTýden
 • zpíváte?
 • tančíte?
 • hrajete (si)?
 • tvoříte?
 • malujete, kreslíte?
 • fotíte či filmujete?

24 ----- 30 / 5 / 2021

ARTýden
Srdce
Pořádáte
 • představení / koncerty
 • výstavy / promítání
 • kurzy / semináře
 • festivaly
 • dny otevřených dveří
 • performance uvnitř či venku
 • v týdnu 24.–30. května?
Přidejte se k nám!

Umění žije!

Po přihlášení bude Vaše akce zveřejněna na interaktivní mapě. Touto cestou bychom Vás rádi podpořili a pomohli s propagací akce za účelem zvýšení počtu aktérů či diváků.

Zahájení TUVATu - moderátor Jiří Lössl a tvář Týdne Sabina Laurinová

Další formou propagace registrovaných účastníků jsou propagační materiály (plakáty, letáky, pohlednice, samolepky), které jsou distribuovány prostřednictvím kontaktů NIPOS do knihoven, muzeí, galerií, divadel a dalšími cestami. Snažíme se rovněž o propagaci projektu v médiích; v minulých letech se podařilo představit Týden v Českém rozhlase na stanicích Regina a Vltava, v Radiu Proglas, dále v televizních pořadech (Snídaně s Novou a Sama doma). Informace o akcích jsou umístěny také na webu Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, Asociace muzeí a galerií, Svazu měst a obcí atd.

Zahájení TUVATu - moderátor Jiří Lössl a tvář Týdne Sabina Laurinová
Vizuál projektu

Buďte vidět!

Dokumentujte, točte a posílejte videa své činnosti! Fotografie a videa z příprav akce i její závěrečné prezentace zveřejníme v rubrice Představujeme, vybrané oceníme.

ARTýden - uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Dejte o sobě vědět!

Zaregistrujte se zde

Registrovat – přihlásit – se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci.