logo

ARTýden = 7 dní s uměním

Letošní 11. ročník

22.–28. května 2023
Výzva: SDÍLEJTE SVÁ VIDEA!

Tančíte, zpíváte, hrajete, malujete nebo jinak tvoříte? Připravujete kulturní akci? Nechte ostatní nahlédnout do své umělecké kuchyně! Podělte se o zážitky, nápady, zkušenosti – zaznamenejte proces tvorby i výslednou akci! Videa pošlete, my je zde pro ostatní zveřejníme.

Ptačí hudba aneb jaro v hlavě skladatele

V rámci ARTýdne 2023 uspořádal NIPOS ve čtvrtek 25. května dva interaktivní koncerty v sále pražského Hlaholu – pro žáky I. stupně od 9:00 hod, pro žáky II. stupně od 10:30 hod .

Program měl název Ptačí hudba aneb jaro v hlavě skladatele a děti se na něm dozvěděly, jak se Antonínu Dvoříkovi podařilo zapsat ptačí melodie do jeho hudby, a společně s hudebníky objevily další zvířecí havěť, která hudebníkům občas komplikuje život. Houslista Kristián Mráček dětem pověděl, proč vaří mouchy a proč se mu nedaří z pódia vyhnat kobylky a šneky, klavírista Egli Prifti zase prozradil, na co mají hudebníci motýla. Na koncertě plném jarní havěti nebyly děti jen pasivními posluchyči, ale samy se podílely na podobě pořadu. Moderovala a zpívala: Klára Boudalová, autorka hudebně-vzdělávací metody Valentiana.

Online seminář

Zatím žádný není registrován

Partnerství

Partnerem ARTýdne se stalo ZUŠ Open – celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, jehož hlavním cílem je: zviditelnit systém ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. Nabízí pestrou paletu unikátních programů s podporou aktivních umělců a kulturních institucí; prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. Více na: www.zusopen.cz

logo: ZUŠ Open

Milujeme umění

ARTýden
 • zpíváte?
 • tančíte?
 • hrajete (si)?
 • tvoříte?
 • malujete, kreslíte?
 • fotíte či filmujete?

22 ----- 28 / 5 / 2023

ARTýden
Srdce
Pořádáte
 • představení / koncerty
 • výstavy / promítání
 • kurzy / semináře
 • festivaly
 • dny otevřených dveří
 • performance uvnitř či venku
 • v týdnu 22.–28. května 2023?
Přidejte se k nám!

Umění žije!

Po přihlášení bude Vaše akce zveřejněna na interaktivní mapě. Touto cestou bychom Vás rádi podpořili a pomohli s propagací akce za účelem zvýšení počtu aktérů či diváků.

Zahájení TUVATu - moderátor Jiří Lössl a tvář Týdne Sabina Laurinová

Další formou propagace registrovaných účastníků jsou propagační materiály (plakáty, letáky, pohlednice, samolepky), které jsou distribuovány prostřednictvím kontaktů NIPOS do knihoven, muzeí, galerií, divadel a dalšími cestami. Snažíme se rovněž o propagaci projektu v médiích; v minulých letech se podařilo představit Týden v Českém rozhlase na stanicích Regina a Vltava, v Radiu Proglas, dále v televizních pořadech (Snídaně s Novou a Sama doma). Informace o akcích jsou umístěny také na webu Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, Asociace muzeí a galerií, Svazu měst a obcí atd.

Zahájení TUVATu - moderátor Jiří Lössl a tvář Týdne Sabina Laurinová
Vizuál projektu

Buďte vidět!

Dokumentujte, točte a posílejte videa své činnosti! Fotografie a videa z příprav akce i její závěrečné prezentace zveřejníme v rubrice Představujeme, vybrané oceníme.

ARTýden - uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Dejte o sobě vědět!

Zaregistrujte se zde

Registrovat – přihlásit – se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci.